Header Image
Home / Kunstenaar in de klas | Kunstkracht Stap 1

Kunstenaar in de klas | Kunstkracht Stap 1

 

 

Omschrijving stap 1

Doel

De leerlingen oriënteren zich. Ze worden geprikkeld kunstdisciplines te verkennen en te onderzoeken hoe zij zich verhouden tot deze disciplines en de culturele instellingen. 

Ik herkende de kunstenaar door de vlog die we in de vorige les hadden gezien.

Doen

Tijdens Stap 1 kregen de leerlingen een voorbereidende les per kunstdiscipline door hun eigen docent in de klas. Onderdeel van die les was een vlog van de kunstenaar die in de klas zou komen in de tweede les. De tweede les werd gegeven door een professionele kunstenaar in de klas. Door te doen verkenden de leerlingen de disciplines. In de derde en laatste les werd er afgesloten met een reflectie-les door de eigen docent. 

Bovenstaande gebeurde vanuit elke kunstdiscipline (muziek, dans, theater, nieuwe media en beeldend).

Resultaat

De leerlingen hebben een beeld van de verschillende kunstdisciplines en de culturele instellingen. Ze hebben geproefd wat de disciplines inhouden en hoe rekbaar deze zijn. Ze hebben kennisgemaakt met vijf professionele kunstenaars. Ze hebben gekeken naar hun eigen geschiedenis met kunst en cultuur en ontdekt wat ze van de verschillende disciplines vinden. Ze hebben met elkaar hun ideeën over kunst vergeleken.

Top