Home / Partners

Partners

Binnen het project Kunstkracht werken cultuuraanbieders en meerdere onderwijsinstellingen uit Zwolle samen aan een doorlopende leerlijn. Deze samenwerking is bijzonder omdat de cultuuraanbieders samen de verantwoordelijkheid dragen voor de artistieke kwaliteit van de leerlijn, en deze ook zelf organiseren en uitvoeren.

Hedon partner Kunstkracht

Poppodium Hedon 

Hedon zorgt binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten binnen de kunstdiscipline Muziek. Hedon stelt locaties ter beschikking voor de uitvoering van muziek, maar ook andere kunstvormen.

Hedon is het poppodium van Zwolle en de daaromheen liggende regio en voelt zich verantwoordelijk om naast een breed cultureel aanbod ook veel aandacht te hebben voor talentontwikkeling en cultuureducatie.

Projectleider Cultuureducatie en Coördinator Kunstbende Overijssel: Jessie van den Bosch

Website

Zwolse Theaters

Zwolse theaters

Zwolse theaters zorgen binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten binnen de kunstdisciplines theater en dans. De Zwolse Theaters stelt podiumlocaties ter beschikking voor de uitvoering.

Coördinator Talentontwikkeling Zwolse Theaters: Marieke Braaksma

Website

Museum de Fundatie partner Kunstkracht

Museum De Fundatie

De Fundatie zorgt binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten binnen de kunstdiscipline Beeldende Kunst. De Fundatie stelt locaties ter beschikking voor uitvoering en tentoonstelling.

Museum de Fundatie legt veel nadruk op goede educatie, die in nauwe samenwerking met scholen en educatieve organisaties wordt ontwikkeld en verspreid.

Coördinator Educatie: Carina van der Ham

Website

Top