Home / Partners

Partners

Binnen het project Kunstkracht werken vijf cultuuraanbieders en drie onderwijsinstellingen uit Zwolle samen aan een doorlopende leerlijn. Deze samenwerking is bijzonder omdat de cultuuraanbieders samen de verantwoordelijkheid dragen voor de artistieke kwaliteit van de leerlijn, en deze ook zelf organiseren en uitvoeren.

Poppodium Hedon 

Hedon zorgt binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten binnen de kunstdiscipline Muziek. Hedon stelt locaties ter beschikking voor de uitvoering van muziek, maar ook andere kunstvormen.

Hedon is het poppodium van Zwolle en de regio en voelt zich verantwoordelijk om naast een breed cultureel aanbod ook aandacht te hebben voor talentontwikkeling en cultuureducatie.

Projectleider Cultuureducatie en Coördinator Kunstbende Overijssel: Jessie van den Bosch

Website

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Museum De Fundatie

De Fundatie zorgt binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten binnen de kunstdiscipline Beeldende Kunst. De Fundatie stelt locaties ter beschikking voor uitvoering en tentoonstelling.

Museum de Fundatie legt veel nadruk op goede educatie, die in nauwe samenwerking met scholen en educatieve organisaties wordt ontwikkeld en verspreid.

Coördinator Educatie: Arjette van Dulmen

Website

Zwolse theaters

De Zwolse theaters zorgen binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten binnen de kunstdisciplines theater en dans. De Zwolse Theaters stelt podiumlocaties ter beschikking voor de uitvoering.

The Young Ones vormt het huisgezelschap van de Zwolse Theaters. The Young Ones is een cultureel broeinest voor jong (theater-) talent in Oost-Nederland met een unieke manier van werken.

Coördinator Talentontwikkeling Zwolse Theaters: Anne van Uum Artistiek leider Theater Young Ones: Jeroen Kriek

Website

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Kunsteducatie Nederland

Kunsteducatie Nederland zorgt binnen het project Kunstkracht voor de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten binnen de kunstdiscipline Nieuwe Media. Kunsteducatie Nederland zorgt voor de realisatie van een digitaal platform dat onderdeel vormt van de leerlijn.

Sinds 2005 voor veel opdrachtgevers een vaste partner op het gebied van onderwijs en kunst- en cultuurprojecten in Nederland.

Coördinator Educatie: Sil Loeters

Website

Zone.college Zwolle

Zone-college Zwolle is een agrarisch opleidingscentrum. Ze werken aan de ontwikkeling van jongeren tot zelfbewuste, innovatieve en maatschappelijk betrokken individuen, die met passie voor groen blijven werken aan hun toekomst. In een veilige en vertrouwde omgeving worden vo-leerlingen begeleid. Vakmanschap, maatwerk, ondernemendheid en samenwerking zijn belangrijk.

In de onderbouw worden binnen de sectie Cultuur de vakken tekenen/handvaardigheid en drama aangeboden en in de bovenbouw het vak CKV. Zone.college Zwolle heeft als visie op cultuuronderwijs: ‘ontdekken, creëren, positief terugkijken’. Hierbij gaan leerlingen eerst bezig met het ontdekken van de eigen culturele identiteit; vervolgens gaan ze bezig met het creëren en presenteren van deze culturele identiteit en aan het eind positief terugkijken op de ontwikkeling van de positieve identiteit.

Het project Kunstkracht sluit goed aan bij de visie en doelstelling voor cultuuronderwijs. Het past goed binnen het programma omdat het disciplines aanbiedt welke zij zelf niet aanbieden en een leerlijn biedt die aansluit bij het programma in de bovenbouw. Naast dit alles is de samenwerking met andere scholen een verrijking en een bron van inspiratie.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Thorbecke SG VMBO en Praktijkonderwijs

Thorbecke Scholengemeenschap is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Thorbecke VMBO en Praktijkonderwijs is een ontmoetingsplaats voor leerlingen en personeelsleden met verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Leerlingen kiezen uit de volgende profielen:

 Economie en Ondernemen
 Zorg en Welzijn
 Media/Vormgeving/ICT
 Productie/Installatietechniek/Enginering
 Mobiliteit en Transport
 Bakkerij/Horeca/Recreatie

Binnen het VMBO wordt drama en crea/tekenen gegeven in de onderbouw. Leerjaar drie krijgt CKV. In de bovenbouw wordt er bij Media/Vormgeving/ICT een keuzedeel podiumtechniek aangeboden.

Binnen het Praktijkonderwijs worden in de onderbouw beperkt kunstlessen aangeboden. Eens per jaar is er een projectweek waarin kunst- en cultuurworkshops centraal staan.

Voor zowel het VMBO als het Praktijkonderwijs geldt dat het project ‘Kunstkracht’ perfect past in het cultuuraanbod. Gezien het huidige kleine cultuuraanbod zal dit project de leerlingen veel meer de breedte in sturen als het gaat om ervaringen met cultuur. Cultuurervaringen die school alleen niet kan aanbieden. De samenwerking met zowel culturele instellingen als met andere scholen en niet op de laatste plaats de samenwerking tussen VMBO en Praktijkonderwijs, is van grote waarde.

Website

Talentstad Beroepscollege

TalentStad is een open christelijke school voor VMBO en Praktijkonderwijs. De ontwikkeling van het individu is de basis van het vormen van een authentiek mens. Cultuureducatie is daarbij essentieel. De waarden die zij hieraan koppelen zijn:

 Persoonlijke ontwikkeling
 Ik en de ander
 Durven (op)staan
 Verbeeldingskracht
 Talentontwikkeling
 Emotie

TalentStad is een school met ambitie die altijd kansen ziet. Het project Kunstkracht voorziet in het realiseren van deze kansen omdat ze op die manier alle pijlers van kunst in en buiten de school kunnen beleven. Het biedt tevens de mogelijkheid om het talent van de school een podium te geven voor een breed publiek in Zwolle.

Leerlingen kiezen uit de volgende profielen:

 Bouw, Wonen en Interieur
 Produceren, Installeren en Energie  Mobiliteit en Transport
 Zorg en Welzijn
 Dienstverlening en Producten
 Economie en Ondernemen

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

STADKAMER

Stadkamer zorgt als penvoerder en projectcoördinator voor de realisatie van het project volgens plan, voor de financiële administratie, monitoring en evaluatie en de algehele bewaking van de voortgang en de kwaliteit van het project. Stadkamer is uitvoerder van het cultuureducatiebeleid van de gemeente Zwolle. Stadkamer wil de plek van cultuureducatie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs verstevigen en de kwaliteit verhogen.

Adviseur Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs: Carmen Munsterman

Website

Top